ບົດລາຍງານການລົງທຶນປະຈໍາປີ 2020

ບົດລາຍງານປະ ຈຳ ປີ 2020

ເບິ່ງໃກ້ຊິດຢູ່ໃນປຶ້ມຂອງພວກເຮົາ

ດາວໂຫລດ PSS
ເວທີການຊື້ຂາຍ

    ຮ້ອງຂໍການໂທຈາກທີມງານທີ່ທຸ້ມເທຂອງເຈົ້າມື້ນີ້

    ມາສ້າງຄວາມສໍາພັນກັນ    ໄດ້ຮັບໃນການສໍາພັດ

    ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຈົ້າໄດ້ນັດbeforeາຍກ່ອນທີ່ເຈົ້າຈະໄປຢ້ຽມຢາມສາຂາຂອງພວກເຮົາເພື່ອບໍລິການຊື້ຂາຍທາງອອນໄລນ as ເພາະວ່າທຸກສາຂາບໍ່ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການບໍລິການດ້ານການເງິນ.